LOGIN      
    Dwang (드왕)
 프로필 
 앨범 (3)
 공연 (27)
 기사/인터뷰 (3)
 비디오 (0)
 사진 (0)
 라디오 (0)
 관련 사이트 (0)
 게시판 (0)
2,977 views
Discography
전체 (3)  |  정규앨범 (1)  |  라이브  |  베스트  |  EP  |  싱글 (2)  |  컴필레이션  |  DVD & Video  |  기타
발매일 자켓 구분 앨범 CD판매 리뷰/추천 댓글/조회
2014.10.14
 1집  Dwang   ₩ 11,500 0
♥ 0
[0]
0
2013.10.11
 SINGLE  Ferrari   0
♥ 0
[0]
0
2013.9.16
 SINGLE  Charisma   0
♥ 0
[0]
0
Live
  Dwang 의 공연이 총 27건 등록되어 있습니다. 정렬순서 : 최신날짜순  
  Shinin'Ground4 #03 SeanL's GIMOCHI
일시 : 2015.12.12 (토) PM 10 -
장소 : In2Deep
출연 : SEAN-L, , Dwang, C'CLE, ALLRUDE
  ₩ 10,000
  338 views
콘서트
 가능 
  The Ugly Junction, Live
일시 : 2015.8.8 (토) PM 6 -
장소 : The Ugly Junction (서울특별시 마포구 신수동 255-2 지층)
출연 : FANA, DJ Dolphin, Owen Ovadoz, Dwang, Kayon, Simba Zawadi, Wall E, Baz Bon
  ₩ 5,000
~ 20,000
  1035 views
콘서트
 가능 
  SHINING GROUND3-E36 In2Deep presents Weekly Hiphop Show
일시 : 2015.5.30 (토) PM 9 -
장소 : 홍대 힙합클럽 인투딥
출연 : Dwang, R.T.C, N.P.M & Chris Cho, Diamond Tree, C'CLE
  ₩ 10,000
  647 views
콘서트
 불가 
  BADCAMP vol.2
일시 : 2015.5.3 (일) PM 7 -
장소 : 프리즘홀
출연 : Nucksal, Donmills, Dwang, Uglyduck, Horim, Bassagong, Blnktime, Jayho..and more
  ₩ 25,000
  4464 views
콘서트
 가능 
  Shining Ground S3-E03
일시 : 2014.9.13 (토) PM 9 -
장소 : CLUB IN2DEEP
출연 : Dwang, KEEBOMB, Hee Soo King, PART TIME COOKS, Joe Rhee, Bad Joyscoutt, KROSSHARTZ (Nash + Ja Mezz)
  ₩ 10,000
  1185 views
콘서트
 불가 
  Shining Ground S3-E02
일시 : 2014.9.6 (토) PM 9 -
장소 : In2Deep
출연 : Vasco, KEEBOMB, Dwang, Hee Soo King, PART TIME COOKS, Joe Rhee, N.P.M, Chris cho, undefined
  ₩ 15,000
  1699 views
콘서트
 불가 
  Shining Ground S2-E38
일시 : 2014.8.16 (토) PM 9 -
장소 : In2Deep
출연 : SAN E, KEEBOMB, BLACK TREE, Dwang, FELONELY, 빅픽쳐, 아는오빠, N.P.M, CHRIS CHO, Joe Rhee, ONESUN
  ₩ 10,000
  1559 views
콘서트
 불가 
  Shining Ground S2-E37
일시 : 2014.8.9 (토) PM 9 -
장소 : In2Deep
출연 : 데드피, KEEBOMB, Dwang, FELONELY, 빅픽쳐, 아는오빠, Part Time Cooks, CJ INFINITE, JACK ZILLA, ONESUN
  ₩ 10,000
  1350 views
콘서트
 불가 
  Shining Ground S2-E35
일시 : 2014.7.26 (토) PM 9 -
장소 : In2Deep
출연 : KEEBOMB, Dwang, N.P.M, Chris cho, Joe Rhee, 합기, C.Cle, ONESUN
  ₩ 10,000
  1003 views
콘서트
 불가 
  Shining Ground S2-E31
일시 : 2014.6.28 (토) PM 9 -
장소 : In2Deep
출연 : KEEBOMB, FELLONY, Dwang, M.V.P, NORTH POLE MUTT, Joe Rhee, ONESUN
  ₩ 10,000
  898 views
콘서트
 불가 
  Shining Ground S2-E29
일시 : 2014.6.14 (토) PM 9 -
장소 : In2Deep
출연 : KEEBOMB, CJ INFINITE & JACK ZILLA, Dwang, 펠로니, ScoLL, Joe Rhee, ONESUN
  ₩ 10,000
  922 views
콘서트
 불가 
  Shining Ground S2-E27
일시 : 2014.5.31 (토) PM 9 -
장소 : In2Deep
출연 : KEEBOMB, CJ Infinite, JACK ZILLA, Dwang, M.V.P, 펠로니, 북극똥개, DJ Use-up
  ₩ 10,000
  854 views
콘서트
 불가 
  Shining Ground S2-E26
일시 : 2014.5.17 (토) PM 8 -
장소 : In2Deep
출연 : PART TIME COOKS, KEEBOMB, M.V.P, Dwang, 북극똥개, DJ Use-up
  ₩ 10,000
  728 views
콘서트
 불가 
  Shining Ground S2-E25 Part Time Cooks 1st ep 'Midnight snack' 발매기념 Showcase & Party
일시 : 2014.5.10 (토) PM 8 -
장소 : IN2DEEP
출연 : PART TIME COOKS, KEEBOMB, Dwang, Hee Soo King, 북극똥개, DJ Use-up
  ₩ 10,000
  976 views
콘서트
 불가 
  Shining Ground S2-E23
일시 : 2014.4.19 (토) PM 6 -
장소 : In2Deep
출연 : KEEBOMB, M.V.P, Hee Soo King, Dwang, 북극똥개, SKIZZO, DJ Use-up
  ₩ 10,000
  1009 views
콘서트
 불가 
  Shining Ground S2-E22
일시 : 2014.4.12 (토) PM 6 -
장소 : In2Deep
출연 : SAUL GOODE, KEEBOMB, HEE Z, M.V.P, Hee Soo King, Dwang, DJ Use-up
  ₩ 10,000
  1334 views
콘서트
 불가 
  Shining Ground S2-E20
일시 : 2014.3.29 (토) PM 8 -
장소 : In2Deep
출연 : PART TIME COOKS, CJ INFINITE, KEEBOMB, HEE Z aka RAMA, Dwang, 펠로니, 북극똥개, DJ Use-up
  ₩ 10,000
  871 views
콘서트
 불가 
  Shining Ground S2-E19
일시 : 2014.3.22 (토) PM 6 -
장소 :
출연 : KEEBOMB, Hee Soo King, 펠로니, Dwang, 북극똥개, M.V.P, PART TIME COOKS, DJ Use-up
  ₩ 10,000
  861 views
콘서트
 불가 
  Shining Ground S2-E17
일시 : 2014.3.8 (토) PM 6 -
장소 : In2Deep
출연 : HEE Z, M.V.P, KEEBOMB, SAUL GOODE, Dwang, Hee Soo King, 북극똥개, DJ Use-up
  ₩ 10,000
  1153 views
콘서트
 불가 
  Shining Ground S2-E16
일시 : 2014.3.1 (토) PM 6 -
장소 : In2Deep
출연 : Dwang, 펠로니, Hee Soo King, 북극똥개, CJ Infinite, Skizzo
  ₩ 10,000
  813 views
콘서트
 가능 
  Total : 27   ( page 1/2 ) [1] 
Article
▲ TOP


HIPHOPPLAYA
SERVICES
힙합플레이야
힙플스토어
힙플쇼
힙플라디오
힙플어워즈
오픈마이크
공연예매
MAGAZINE
뉴스
공연정보
인터뷰
코멘터리
기획기사
패션
보도자료
SNS
ALBUM
한국힙합 앨범
한국R&B 앨범
외국힙합 앨범
외국R&B 앨범
앨범 캘린더
아티스트
VIDEO
비디오
비디오(예전)
MIXTAPE
믹스테잎
COMMUNITY
게시판
STORE
앨범CD
공연티켓
패션
카테고리
브랜드
세일
▲ TOP  
HIPHOPPLAYA                                                                      
(주)제뉴인뮤직 · 대표이사 : 김용준 · 개인정보관리책임자: 김대형 · E-MAIL: hiphopplaya@gmail.com
· 사업자등록번호: 105-87-56135 · 통신판매업신고번호: 제2011-서울마포-0810호 · 온라인음악서비스제공업신고번호 : 제2009-1호
· 서울시 마포구 상수동 262-1 리버힐빌딩 5층 (우: 121-828) · 대표전화: 02-335-7311 · 스토어문의전화: 02-335-7314 · FAX: 02-335-7312
Copyright ⓒ 2000-2019 Hiphop Playa.Com. All rights reserved.   [ 회사소개 | 이용약관 | 개인정보취급방침 | 사이트맵 | 광고/제휴문의 | 고객센터 ]